Feina del tema

p.unitat5 18_19.pdf
Documento Adobe Acrobat 185.0 KB

Estructura interna de la Terra

Gradient geotèrmic

Gràfic on es pot observar la variació de temperatura en la geosfera, és a dir, el gradient geotèrmic.

En els primers quilòmetres, la temperatura augmenta molt ràpidament, a raó de 33º C per km, però a mesura que ens apropem al nucli, l'augment de temperatura és més moderat.

 

Si es mantinguera l'augment de temperatura dels primers quilòmetres, la temperatura del nucli arribaria a més de 210 000 ºC, una temperatura superior a la del Sol.

Power point

Casualitat?

Coincidència de la distribució de volcans i terratrémols amb els límits de les plaques.
Distribució volcans i terratrémols.pps
Presentación Microsoft Power Point 2.5 MB

Alfred Wegener, el precursor

Teoria de la deriva continental. Alfred Wegener
Les proves que va aportar Alfred Wegener per a defensar la seua teoria de la deriva continental. Aquesta teoria no va ser acceptada perquè Wegener no va poder explicar quina era la força que movia els continents.
Deriva continental.pps
Presentación Microsoft Power Point 3.9 MB

Tectònica de plaques, una teoria global.

Teoria de la tectònica de plaques
Les proves de Wegener van ser les precursores de la teoria de la tectònica de plaques. No es mouen els continents, sinò que es mouen les plaques litosfèriques. El moviment es produeix gràcies a les corrents de convecció que es donen al mantell.
Tectònica de plaques.pps
Presentación Microsoft Power Point 2.4 MB
Formació d'un rift.
En el vall del rift en Àfrica està formant-se un rift. La previsió és que Somalia es separe del continent africà.
Cicle de Wilson.pps
Presentación Microsoft Power Point 4.9 MB

Enllaços

- Tipus de límits de plaques click

- Formació d'un rift click

- Model de corrents de convecció al mantell (actual). És molt complexe.     click

- Moviment dels continents (animació pangea)amb límits divergents i convergents click

- Animació Pangea, (obrir amb explorer o edge) click

- Mapa límits de les plaques, terratrémols, volcans i serralades més modernes click

- Model isostàsia click

Corrents de convecció

El motor que mou les plaques és l'energia interna terrestre que crea unes corrents de convecció al mantell.

Explicació senzilla:

  1. El nucli calenta els materials del mantell.
  2. Al calentarse aquestos materials, augmenta la seua temperatura, les molècules "es separen", disminueix la seua densitat i, per tant, ascendeixen.
  3. Al arribar prop de l'escorça disminueix la temperatura del material, les molècules "es junten", augmenta la seua densitat i, per tant, descendeixen.

Aquest procés crea unes corrents circulars d'ascens i descens que s'anomenen corrents de convecció.

Aquestes corrents són les que "arrastren" les plaques tectòniques en una o altra direcció.

Ací teniu un video que ho explica d'una forma senzilla. La realitat no és esta, sinò que és un poc més complexa.

Vos deixe un enllaç on teniu una explicació més exacta del que realment passa.

COM ES VAN FORMAR ESTRUCTURES CONEGUDES

Formació de la serralada dels Andes

Formació de la serralada del Himàlaia

Formació del Mar Roig

El relleu oceànic.

Relleu oceànic
Relleu oceànic.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 594.5 KB