FEINA DEL TEMA

p.unitat2 18_19 2n.pdf
Documento Adobe Acrobat 186.8 KB

Ampliació

Detectiu substàncies.pdf
Documento Adobe Acrobat 921.2 KB

LA MATÈRIA

QUÈ ÉS LA MATERIA?

La matèria és tot allò que té massa i volum.

 

  • La massa es defineix com la quantitat de matèria que té un cos i es mesura en quilograms.
  • El volum és l'espai que ocupa un cos i es mesura en metres cúbics.

 

Per tant, podem definir la matèria com tot allò que té massa i ocupa un lloc en l'espai (té volum).

La massa i el volum són les propietats generals de la matèria.

 

DIFERÈNCIA ENTRE MASSA I PES

La massa NO és el mateix que el pes. El pes d'un cos és la força amb que la Terra l'atrau gràcies a la força de la gravetat i depén de la massa. El pes es mesura en Newtons i en Kg/força

 

Un cos té la mateixa massa en la Terra que en la Lluna, però el pes és diferent. Vols saber més?

 

 

Per a treballar el tema de la matèria podeu utilitzar aquest enllaç tema clau

PROPIETATS DE LA MATÈRIA

Les propietats de la matèria les podem classificar en propietats generals i propietats específiques.

 

  • Les propietats generals de la matèria són les que són comunes a tota la matèria, es a dir, la massa i el volum.
  • Les propietats específiques són aquelles que ens permeten distinguir unes substàncies d'altres, per exemple, color, sabor, densitat, gust, estat físic, olor....

 

De totes les propietats, algunes es poden mesurar i altres no. 

Podem mesurar la longitud d'un objecte, la massa, el volum que ocupa, la seua superfície, la densitat. Podem saber la longitud d'una taula utilitzant un regle.

Exemple: La taula mesura 40 cm d'ample, significa que es repeteix 40 vegades la unitat de 1 cm.

Totes les propietats que es poden mesurar s'anomenen magnituds.

En canvi, no podem mesurar altres propietats com la comoditat, el color, la intel·ligència, el sabor.

Exemple: no podem dir que una persona és 40 intel·ligent o 67 intel·ligent. Tampoc podem mesurar la comoditat, com a molt podem dir que una cadira és més o menys cómoda, però no podem dir que té una comoditat 4 o comoditat 45.

La comoditat, la intel·ligència, el sabor, l'olor no són magnituds perquè no es poden mesurar.

 

MAGNITUDS FONAMENTALS I DERIVADES

Les propietats que es poden mesurar (magnituds) les podem dividir en magnituds fonamentals i magnituds derivades.

 

Les magnituds fonamentals són les que són independents entre si. Exemple: la longitud, la massa i el temps, són magnituds independents entre si.

Les magnituds derivades són les que s'expressen mitjançant una combinació matemàtica de les magnituds fonamentals.

Exemple:

La superfície s'expressa mitjançant la mutiplicació de la longitud. 

superfície = longitud x longitud

El volum també és una combinació matemàtica de la longitud.

volum = longitud x longitud x longitud

La velocitat és la divisió entre l'espai recorregut i el temps emprat per a fer-ho.

velocitat = espai / temps

La densitat és la divisió entre la massa d'un objecte i el volum que ocupa.

densitat = massa / volum

EL SISTEMA INTERNACIONAL (SI)

Per a realitzar la mesura d'una magnitud, disposem de moltes unitats, però per a poder comparar el que estem mesurant és important que tots utilitzem les mateixes unitats.

Per exemple, si volem mesurar la longitud de la taula, podem usar un regle o el palmell de la mà. Si usem el palmell, segons la persona que fa la mesura, el resultat serà diferent ja que la longitud de la mà no és la mateixa en cada persona. En canvi, si usem un regle, la longitud que ens done la taula serà la mateixa independentment de la persona que fa la mesura.

El Sistema Internacional el que fa és assignar a cada magnitud fonamental una unitat de mesura.

La longitud es mesura en metres.

La massa es mesura en quilograms.

El temps es mesura en segons.

 

Cada unitat de mesura té múltiples i submúltiples. Exemple:

El metre és la unitat de mesura de la longitud.

Múltiples: decàmetre, hectòmetre, quilòmetre.

Submúltiples: decímetre, centímetre, mil·límetre, micrometre, nanómetre.

 

 

TEORIA CINETICOMOLECULAR

Açi teniu una explicació dels tres estats de la matèria segons la teoria cinètica. També podeu vore diferents canvis d'estat. Heu d'entrar a l'apartat d'estats.

 click ací

CANVIS D'ESTAT

ESQUEMA DELS CANVIS D'ESTAT
Un power point on apareix l'esquema dels canvis d'estat que heu d'estudiar.
estats matèria.pps
Presentación Microsoft Power Point 81.0 KB

VIDEO DELS ESTATS DE LA MATÈRIA

Aquest és un video on es veu com varia el moviment de les molècules al augmentar la temperatura. És interesant perquè també ofereix una gràfica de canvi d'estat. Està en anglés, però s'enten visualment.