Pwp amb explicacions

1ccnn02VA.pps
Presentación Microsoft Power Point 5.2 MB

MOVIMENTS DE LA TERRA I LA LLUNA

LA TERRA

Moviments de rotació i translació

Per què hi ha estacions?

Com saps l'eix de la Terra està inclinat uns 23,5º respecte de la vertical del pla de l'eclíptica, aquesta és una de les principals característiques de la Terra.

Sembla ser que aquesta inclinació és deguda a l'impacte d'un meteorit fa millions d'anys. Lluny de significar una catástrofe, aquest impacte va permetre que a la Terra tingam les estacions i una gran diversitat de climes.

La inclinació de la Terra permet que els rajos del Sol arriben amb una inclinació diferent al llarg de l'any.

Recorda que l'energia que arriba a la Terra depén de la inclinació amb la que arriben els rajos del Sol.

 • Si arriben més perpendiculars, arriba més energia i fa més calor.
 • Si arriben més inclinats, arriba menys energia i fa més fred.

D'aquesta manera, depenent del punt de la Terra on ens trobem, tindrem una estació o un altra en funció de la inclinació dels rajos del Sol. En aquest enllaç pots entendre-ho millor.

Recorda també que les estacions són contràries als dos hemisferis, de forma que quan en un hemisferi és estiu, en l'altre és hivern.

En aquest video explica molt bé el perquè de les estacions. També raona el significat dels dos tròpics, el de Càncer i el de Capricorni.

LA LLUNA

Fases de La Lluna

La Lluna, no té llum pròpia, reflecteix la que li arriba del Sol. Açò provoca que vista desde La Terra, La Lluna presente fases.

Observa les fases de La Lluna en aquest enllaç.

QUÈ SÓN LES MAREES?

Les marees són els moviments d'ascens i descens de l'aigua causats per la força de gravetat que la Lluna i el Sol exerceixen sobre la Terra.

TIPUS DE MAREES

Principals termes emprats en la descripció de les marees:

 • Marea alta o plenamar: Moment en què l'aigua del mar aconsegueix la seva màxima altura dins del cicle de les marees.
 • Marea baixa o baixamar: Moment oposat, en què la mar aconsegueix la seva menor altura. El temps aproximat entre una plenamar i la baixamar és de 6 hores 12 minuts, completant un cicle de 24 hores 50 minuts.
 • Flux: El flux és el procés d'ascens lent i continu de les aigües marines, a causa del increment progressiu de l'atracció lunar o solar.
 • Reflux: El reflux és el procés de descens de les aigües marines, lent i progressiu, a causa de la decadència de l'atracció lunar o solar. Cursa de marea: Diferència d'altura entre pleamar i baixamar.
 • Marea viva, o sizigia: Són les marees que es produeixen amb la Lluna plena i la Lluna Nova, quan el Sol, la Lluna i la Terra es troben alineats. La Marea Viva que es produeix durant la fase de Lluna Nova es denomina "Marea Viva de Conjunció", i la que es produeix mentre té lloc la fase de Lluna Plena es diu "Marea Viva d'Oposició". 
 • Marea morta, o de quadratura: Són les marees que es produeixen durant les fases de Quart Creixent i Quart Menguant, quan les posicions de la Terra, el Sol i la Lluna formen un angle aparent de 90 º. Ens adonem que estem en època de marees de quadratura perquè veiem en el cel la característica "mitja lluna" ja sigui creixent o minvant

El primer que va intentar donar una explicació a les marees fou Galileu Galilei, però encara que la seua explicació era lògica, era errònia.

Més tard fou Isaac Newton el que va donar una explicació correcta de la causa que provocava les marees. Aquesta explicació va ser ampliada per Pierre Simon Laplace que va explicar el comportament de les aigues dels oceans.

 

La força de gravetat de la Lluna i el Sol afecten a les aigües dels oceans, de forma que els astres "tiren" de l'aigua provocant l'augment del nivell del mar en el punt on es troba l'astre.

La Lluna té molt menys massa que el Sol, però com que està molt més prop de la Terra, la seua influència es major que la influència del Sol.

 

Si observem aquesta imatge, podem entendre-ho millor.

 1. En la primera de les seqüències observem com la Lluna i el Sol estan alineats, de forma que la força d'atracció es suma. Tenim marea alta i també marea viva, en la línia que formen Terra-Lluna-Sol, és el moment en que el nivell de l'aigua està més alt. En les dos zones perpendiculars a la línia imaginaria de Terra-Lluna-Sol, tenim marea baixa.
 2. En la segona imatge veiem com la Lluna i el Sol formen un angle imaginari de 90º, com que la Lluna (tot i tenir menys massa) està més prop que el Sol, la seua influència és major. Tenim marea baixa en la línia imaginària que formen Terra i Sol i marea alta i marea morta en la línia imaginària que formen Terra i Lluna. A aquesta situació se li anomena marea morta, perquè és la marea alta "menys alta".
 3. En la tercera imatge, tornem a tenir marea alta i viva en la línia Terra- Lluna-Sol i marea baixa en les dos zones perpendiculars.
 4. En l'última imatge, tornem a tindre marea baixa en la línia Terra-Sol i marea alta i marea morta en la línia Terra-Lluna.

 

LA GRAN PREGUNTA!

Si has interpretat bé el text, entens que les marees es produeixen per l'atracció de la Lluna i el Sol sobre les masses d'aigua i, per tant entens que l'aigua ascendeixca en la zona on es troba la Lluna o el Sol, però, per què hi ha marea alta en la zona oposada als astres?

Bé, aquesta explicació és un poc més complicada, però anem a intentar-ho.

En primer lloc, hem de tindre clar la diferència entre la massa i el pes.

La massa és la quantitat de matèria que té un cos, mentre que el pes és la força amb que un objecte atrau a un altre (és més complex, però no vaig a liar-vos més).

Simplificant, si prenem com a referència la Terra, quan més lluny estem de la Terra, pesarem menys (perquè la força de gravetat ens afecta menys) i quan més prop estem de la Terra, pesarem més (perquè la força de gravetat de la Terra ens afecta més).

 

Resumint, quan més prop estem d'un cos, més ens afecta la seua gravetat i quan més lluny, la gravetat ens afecta menys.

 

L'aigua que està prop de la Lluna o el Sol, és atreta per la foça de la gravetat de l'astre, però podem dir que, la que està més lluny (l'aigua de la part oposada) li afecta menys la força d'atracció. Com que li afecta menys, podem dir que l'aigua "pesa menys", per tant, al pesar menys, s'eleva.

Aquesta és la causa per la qual en la part oposada on estan els altres, l'efecte és el mateix que en la part on estan els astres.

 

EXEMPLE VISUAL

Moltes vegades, una imatge val més que mil paraules, així que vos deixe un exemple visual de la formació de les marees.